×

نکاتی که باید درباره تغذیه کودک ۱ تا ۳ سال بدانید

بایدها و نبایدهای تغذیه کودک 1 تا ۳ سال کودک برای رشد، بازی و سایر فعالیت های فیزیکی، مقابله در برابر بیماری های عفونی نیاز به انرژی دارد این انرژی از طریق تغذیه صحیح در کودکان تامین می شود بنابراین تغذیه کودک در همان دوران طفولیت از اهمیت ویژه…